Vibrationer

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 895 kr exkl. moms

Målgrupp: Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Minimera riskerna vid vibrationer

  Beskrivning:
  Denna kurs ger dig rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering.

  Innehåll:

  • Vad riskerna i samband med vibrationsexponering kan innebära
  • Hur riskerna minimeras
  • Tekniska hjälpmedel
  • Effekten av att minska vibrationsnivån
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer
  • Underlag till riskbedömning

  Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Till toppen