Elektriska Anläggningar

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 2495 kr exkl. moms

Målgrupp: Chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur arbeten i elanläggningar ska kunna utföras på ett säkert sätt

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Arbeta säkert i elektriska miljöer

  Beskrivning:
  Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur arbeten i elanläggningar ska kunna utföras på ett säkert sätt samt till skyddsombud som ska övervaka att reglerna efterlevs. Kursen är också lämplig för arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN 50110-1.

  Kursen behandlar framförallt följande punkter:

  • Faran med el
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet
  • ELSÄK-FS 2006:1 Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar
  • ELSÄK-FS 2008:3 Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1 Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Till toppen