Buller

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 895 kr exkl. moms

Målgrupp: För dig som utsätts för buller som är skadligt för din hörsel

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Skydda din hörsel i bullrig omgivning

  Beskrivning:
  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen.

  Innehåll:

  • Vad risker i samband med bullerexponering kan innebära
  • Minimera riskerna till följd av buller
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen