BAM – Kunskapstest

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör det när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 1195 kr exkl. moms

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud som vill stärka sin arbetsmiljökompetens

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Stärk din arbetsmiljökompetens

  Beskrivning:
  Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av att kunna styrka sin arbetsmiljökompetens

  Innehåll:

  •  Grunderna i Arbetsmiljölagstiftningen
  • Grunderna i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Grunderna i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Testet innehåller 37 frågor och för att bli godkänd behöver du ha svarat rätt på 80% av frågorna

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen