ADR 1.3

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Kurslängd: ca 3h

Pris: 1295 kr exkl. moms

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och de som i sitt arbete ska hantera farligt gods.

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Länken är giltig i 2 månader.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  ADR 1.3

  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, egendom och miljö. Även om en del gods i sig är ofarligt kan det innebära risker och faror just vid transport på grund av de yttre omständigheterna och påfrestningarna som en transport innebär.

  För att definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper. Det kan tillexempel vara explosivt, brandfarligt, giftigt, radioaktivt eller frätande. Farligt gods kan vara ämnen och föremål som exempel kan nämnas bensin, gasol, spritdrycker, arsenik, fyrverkerier, tändstickor, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen.

  Gemensamt för farligt gods är att det endast är tillåtet att transportera under vissa bestämda villkor. Men det finns också gods som är så farligt att det inte får transporteras alls.

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Till toppen