Bas P/U

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 3990 kr exkl. moms.

Målgrupp: Kursen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U.

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare

  Beskrivning:
  Vi går igenom hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare, och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

  Kursplan för BAS-P/BAS-U – Grund
  Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U. Kursen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

  Bakgrund & Statistik

  • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
  • Lagstiftningen i stort.
  • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

  Arbetsmiljölagen

  • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
  • Ansvarsfördelning

  Grundläggande principer

  • Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

  Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

  • Definition av bygg- och anläggningsarbete
  • Roller & ansvar
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskfyllda arbeten

  Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Belastningsergonomi
  • Asbest
  • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
  • Arbete på höjd
  • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Buller
  • Lyftanordningar och lyftredskap
  • Maskiner
  • Ras/schakt
  • Demonstration och förevisning av mall för arbetsmiljöplan.

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen