Arbete på Väg Steg 1.1,1.2,1.3

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 1 895 kr exkl. moms

Målgrupp: Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Länken är giltig i 2 månader.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare

  Beskrivning:
  Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare inom byggande, underhåll eller drift. Enligt TRVK 2012:86 / TDOK 2018:0371. Obligatorisk för att utföra arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Gäller all personal och Giltig tillsammans med kompetensintyg från arbetsgivaren.

  Innehåll:

  • Steg 1.1 Allmän grundkompetens
  • Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
   För framförande av väghållningsfordon och fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt transporter.
  • Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten och liknande. Även för medarbetare till personal med steg 2-kompetens (lots, vakt etc.) Ersätter tidigare nivå 1 och 2.

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen