Instruerad person

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 1 995 kr exkl. moms

Målgrupp: Du som inte är el-fackkunnig men ska arbeta med icke-elektriska arbeten där de kan uppstå elektriska faror

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Risker i elektriska miljöer

Beskrivning:
Instruerad person vänder sig till arbetare som inte är el-fackkunniga och ska arbeta med icke-elektriska arbeten där de kan uppstå elektriska faror. Exempel på sådan arbeten är byggnadsarbeten, markarbeten, målningsarbeten, rivningsarbeten, gräsklippning, rengöringsarbeten, fastighetsskötsel m.m. Kursen är också lämplig för chefer, aKursen vänder sig till den som är icke elfackkunnig och som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara. För att vistas i dessa miljöer krävs det en medvetenhet och kunskap om de risker som finns och som kan uppstå och kursen ska ge de grundläggande kunskaper som krävs för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Innehåll:
Syftet med utbildningen Alla deltagare ska efter utbildningen kunna utföra icke elektriska arbeten i miljöer där det finns elektriska riskkällor. Exempel på sådan arbeten är byggnadsarbeten, markarbeten, målningsarbeten, rivningsarbeten, gräsklippning, rengöringsarbeten, fastighetsskötsel m.m. Kursen Instruerad person syftar också till att deltagarna ska ha en tydligare förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete så att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete

Tips! Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad via ett samarbete mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Ansökan om stöd görs till AFA Försäkring.

Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

Boka utbildningen

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

    Samtliga webb- och onlineutbildningar

    Till toppen