Instruerad Person

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 2495 kr exkl. moms

Målgrupp: Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare, beredare, grävmaskinister som befinner sig invid en elektrisk anläggning eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri. Instruerad person inom elsäkerhet riktar sig även till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Risker i elektriska miljöer

  Efter Instruerad person enligt elsäkerhet
  Alla deltagare ska ha tydligare förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete så att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå
  och förbygga el-olycksfall. Kursen utgår ifrån svensk standard SS-EN 50110-1.  Samt ELSÄK-FS 2022:1 .Kursintyg ges digitalt för utbildningen  kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

  Instruerad person enligt elsäkerhet kursinnehåll

  Kursen bygger på Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd samt behandlar bland annat:

  • Eldfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • Lagstiftning
  • Ansvar och termer
  • SAM
  • Riskbedömning och elsäkerhetsplanering
  • Kommunikation & sanktion
  • Säkert arbete
  • Nödåtgärder

  .

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Beräknad utbildnings längd ca 4h

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen