Brandutbildning – Litiumjonbatterier

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 2 200 kr exkl. moms

Målgrupp:  För dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier i någon form

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Jobba säkert och kunna agera rätt vid händelse av brand

Beskrivning:
utbildning är för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier i någon form. Efter att du klarat av denna utbildning hoppas vi att du tagit till dig informationen och fått ökad förståelse för hur du arbetar och hanterar litiumjonbatterier på ett säkert sätt.

Innehåll:

 • Historik bränder
 • Brandsäkerhet
 • Risker med batterier
 • Kunskap om litiumjon
 • Kunskap om brand
 • Hur du förhindrar brand
 • Vad du gör vid en brand?
 • Teoriprov
 • Vad säger lagen?
  När det gäller arbete med litiumjonbatterier finns det tre viktiga lagar att känna till. Lagen om brandskydd för byggnaden, arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om skydd mot olyckor. Utöver dessa tre lagar är den egna ambitionen ytterligare ett steg i att arbeta säkert med litiumjonbatterier då lagarna är den grundläggande säkerheten. Med den egna ambitionen går det att höja säkerheten ytterligare för att säkerhetsställa att arbetet med batterierna sker på säkrast möjliga sätt..

Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen