Systematiskt arbetsmiljöarbete

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 2 490 kr exkl. moms

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Hantera arbetsmiljöfrågor i organisationen

Beskrivning:
Deltagaren skall få grundläggande kunskaper i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Innehåll:
De krav som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen.

Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

Boka utbildningen

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

    Samtliga webb- och onlineutbildningar

    Till toppen