Aktuellt

Lättare få yrkeskompetensbevis i rätt tid

augusti 30, 2022|

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för Yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre [...]

Tillfälliga förändringar om yrkeskompetensbevis

augusti 19, 2021|

Följande bestämmelser gäller för de tillfälliga förändringarna om yrkeskompetensbevis: De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under [...]

Förare får genomföra lärande på distans

juni 30, 2021|

Genom förordningarna (2021:24, 2021:219 och 2021:598) om ändringar i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens får förare genomföra hela eller delar av [...]

Förlängning av utgående YKB-bevis

juni 5, 2021|

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 - 30 juni 2021 har en förlängd [...]

Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag

februari 5, 2021|

Ungefär sju av tio kontrollerade transportföretag hade säkerhetsbrister i sina fordon. Det visar en nationell, myndighetsgemensam insats mot transportbranschen. Några [...]

TMAB är godkända AFA-utbildare

januari 25, 2021|

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl [...]

Till toppen