Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för Yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut.
Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

Det här betyder att en yrkesförare kan gå den sista delkursen i god tid innan det befintliga yrkeskompetensbeviset går ut och bli rapporterad för slutförd fortbildning utan att Transportstyrelsen omgående utfärdar ett nytt yrkeskompetensbevis. En förutsättning är att yrkesföraren redan har ett giltigt bevis utfärdat i Sverige och att fortbildningen slutfördes för högst 12 månader sen.
Transportstyrelsen kommer att utfärda det nya yrkeskompetensbeviset cirka 10 arbetsdagar innan det giltiga yrkeskompetensbeviset löper ut.

OBS!! Du kan inte påbörja en ny YKB period innan ditt nya YKB bevis är utfärdat