Ungefär sju av tio kontrollerade transportföretag hade säkerhetsbrister i sina fordon. Det visar en nationell, myndighetsgemensam insats mot transportbranschen.

Några resultat från insatsen, transportbranschen:

  • Drygt 340 fordon och 440 personer kontrollerades i insatsen
  • Sammanlagt upptäckte myndigheterna nära 300 säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen
  • Flera brister kan finnas hos ett och samma fordon
  • Cirka sju av tio transportföretag hade brister i arbetsmiljön som leder till krav på åtgärder

Totalt kontrollerades fordon som tillhör minst 130 företag. Ett 80-tal sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs. Ett 40-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen utreds. Nio utländska förare saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Cirka 20 förare kunde inte visa den vilotidsbok som ska medföras vid vissa yrkesmässiga transporter eller hade fyllt i dem bristfälligt.