Alla åkeriers och yrkesförares fordon inom EU ska enligt lag vara utrustade med färdskrivare. Men regelverket är ofta komplicerat inte minst när det handlar om kör- och vilotider

 – Det blir mycket kostsamt för en åkare om det vid en vägkontroll visar sig att förarna gör fel eller att det finns brister i rapporteringen, säger Sören Andersson vd och ägare till Transport- & miljöutbildning i Vännäsby. Vi märkte att det finns ett stort behov av att lära sig hantera färdskrivaren på rätt sätt.

Tillsammans med ett par kompanjoner har man nu startat ett nytt dotterbolag under namnet Road Safety Sweden AB och första tjänsten att lanseras är en webbaserad utbildning i lagstiftning och hantering av färdskrivare. Kursen, som tar mellan 3-4 timmar att genomföra, avslutas med tester och slutprov innan ett certifikat utfärdas till deltagaren.

– Det fina med webutbildningar är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över. Företaget kan arbeta långsiktigt och hållbart genom att kontinuerligt utbilda sin personal. Certifikatet blir också en kvalitetssäkring gentemot uppdragsgivare, något som kommer att bli allt viktigare i framtiden, säger Sören.

Inom en snar framtid är tanken att utöka användningsområdena till så kallade Onboarding-program.

– Många större företag använder sig av Onboarding då det visat sig att anställda stannar längre på företaget eftersom de snabbt kommer in i arbetet. Vår tanke är att erbjuda denna utbildning till företag när de rekryterar nya medarbetare. Men vi kommer på sikt även att rikta oss mot transportutbildare och skolor.

För mer information, kontakta:
Sören Andersson
Tel: 070-631 25 95
E-post: soren@tmab.nu