Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet gäller för utbildningar som genomförs under perioden 1 januari 2021 fram till 2023 där ansökan och stödet administreras av AFA Försäkring.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 % av deltagaravgiften, för utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 % av deltagaravgiften som kan ansökas via Webbanmälan på AFA Försäkrings hemsida.