Slutna Utrymmen

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 1 995 kr exkl. moms

Målgrupp: Chefer, arbetsledare och skyddsombud

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Känn till riskerna i slutna utrymmen

  Beskrivning:
  Kursen vänder sig till chefer arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker som kan uppstå vid arbeten i dessa farliga miljöer för att på sådant sätt kunna vidta de åtgärder som krävs. Kursen är också lämplig för de arbetstagare vars arbete kan ske eller kommer att ske i slutna utrymmen, t.ex. svetsare, mekaniker och reparatörer.

  Innehåll:

  • Syftet med kursen är att Alla deltagare ska få bättre insikt om regler och lagar som gäller när det kommer till att arbeta med säkerhet i slutna utrymmen samt få ett bättre säkerhetsmedvetande
  • Alla slutna utrymmen ska betraktas som potentiella riskmiljöer och behöver behandlas med respekt

  Exempel på riskmiljöer är:

  • Gruvor och tunnlar
  • Avloppsanläggningar
  • Källarutrymmen
  • Rördiken
  • Silos och andra kärl för lagring
  • Tryckkärl, vakumkärl och cisterner

  Kursen fungerar även som en repetitionskurs för den som har erfarenhet sedan tidigare. Vi rekommenderar att man repeterar kursen vart tredje år. Enligt arbetsmiljölagen så är det arbetsgivaren som ska säkerställa att arbetstagarna har rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter, så vid längre frånvaro från arbetsplatsen t.ex. vid sjukskrivning eller föräldraledighet kan kursen behöva repeteras i ett tidigare skede.

  Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöe
  • Lagar och regler
  • Utrustning och skyltning
  • Risker, riskanalys och räddningsinsats

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen