Hållbar Utveckling

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 1995 kr exkl. moms

Målgrupp: Miljö- och hållbarhetsansvariga

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Koppla ihop strategisk planering och hållbar utveckling med Agenda 2030

  Beskrivning: Betydelsen av Agenda 2030 ur ett mikro- och ett makroperspektiv, Grundläggande genomgång av hur målen är uppbyggda och dess innebörd, Bedömning av vilka mål som är relevanta för verksamheten, Styrning mot målen och koppling till andra ramverk, Trender och utveckling inom arbetet med Agendan, Tillgängliga verktyg att använda i verksamheten, Relevanta certifieringar och föreskrifter Kursintyg efter genomförd utbildning
  Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop strategisk planering och hållbar utveckling med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala målen i agendan är dessutom ett utmärkt verktyg att integrera i sin väsentlighetsanalys och för att prioritera och utforma strategier och mål i verksamheten. Inte minst eftersom de hjälper er att visa hur ni bidrar positivt till den globala utvecklingen.

  Innehåll:

  • Betydelsen av Agenda 2030 ur ett mikro- och ett makroperspektiv
  • Grundläggande genomgång av hur målen är uppbyggda och dess innebörd
  • Bedömning av vilka mål som är relevanta för verksamheten
  • Styrning mot målen och koppling till andra ramverk
  • Trender och utveckling inom arbetet med Agendan
  • Tillgängliga verktyg att använda i verksamheten
  • Relevanta certifieringar och föreskrifter
  • Kursintyg efter genomförd utbildning

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen