Våld och Hot i Arbetsmiljön

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Kurslängd: 2- 4 timmar

Pris: 2495 kr exkl. moms

Målgrupp: Kursen vänder sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud och arbetstagare

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Förebyggande arbete och agerande i en hotfull situation

  Beskrivning:
  Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att hotfulla situationer inte uppstår eller eskalerar.

  Syftet med kursen Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren långtgående skyldigheter när det gäller att arbeta förebyggande med riskerna för våld och hot. Kursen ska säkerställa att arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare har tillräckliga kunskaper för att förebygga riskerna samt kunna hantera en hotfull eller våldsam situation på ett bra sätt.

  Innehåll:

  • Lagar och föreskrifter som är relevanta för ämnet
  • Hur en konfliktsituation uppstår
  • Verktyg att välja bland i konfliktsituationer
  • Verktyg för att förebygga konflikter
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom säkerhetsrutiner, utbildning och instruktioner
  • Uppföljande åtgärder

  OBS! Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har ett kollektivavtal och uppfyller kraven har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden.

  Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

  Till toppen