Arbete på Väg steg 2.1

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 2495 kr exkl. moms

Förkunskaper: Utbildningen kräver steg 1.1 1.2 1.3

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Arbete på väg steg 2.1 online kurs.

  Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Denna kurs sker online och ger dig som kursdeltagare ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. Intyget sparas hos oss som du kan även spara eller skriva ut själv.

  Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
  • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

  Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

  • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
  • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
  • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
  • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
  • Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

  För dig som utför arbete där trafikverket är beställare är det krav på certifierings prov på trafikverket för steg 2.1 och uppåt

  Mer info om hur du bokar certifieringsprov finns på trafikverkets hemsida här

  • Certifieringsprov inom Arbete på Väg och Vinterväghållning bokar du personligen via Förarprovs webbplats.
   Inloggning görs med hjälp av mobilt BankID och det krävs att du har ett giltigt ID06 kort som registrerats hos Trafikverket vid bokningstillfället.
  • Certifikatet gäller i 4 år.

   

   

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen