Arbete på Väg steg 2.1

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 1950 kr exkl. moms

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Målgrupp:

  • Framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten.

För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

  • Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg.

 

Beskrivning:

Utbildning som ger kompetens enligt Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon.
Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete.

Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats.

Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat
Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).

Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar.

Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning.

Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.
Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.  Certifikatet gäller i 4 år.

Intyg,certifiering

Utbildningen ger kompetensintyg 2.1 Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

Boka utbildningen

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

    Samtliga webb- och onlineutbildningar

    Till toppen