eBAM – Webb utb. 1 dag

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 3 990 kr exkl. moms

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud

Info: Streamad digital distansutbildning, du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt. Utbildningslänken är giltig i 180 dagar

Lär dig hantera arbetsmiljöfrågor

Beskrivning:
Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöarbetet bör fungera. BAM – Bättre Arbetsmiljö är framtagen av LO, PTK och Svenskt Näringsliv och brukar anses vara grundutbildningen i arbetsmiljökunskap och ett flertal kollektivavtal ställer krav på att vissa arbetstagare, chefer m.m. går den.

Innehåll:

 • Hur man skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
 • Hur man kan undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö
 • Hur man skall kunna följa upp och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen