Arbete på Väg steg 2.2

Datum: Alla dagar hela året.

Tid: Gör den när det passar dig.

Plats: Online

Pris: 4450 kr exkl. moms

Info: Du kan boka och genomföra utbildningen när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.

Beskrivning:
Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 3A (Enligt TRVK 2012:86)och ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och
utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens.
Utbildningen tar upp lagar och regler för den som ansvarar för utmärkningen av vägarbetsplatser vid etablering och
avetablering samt underhåll under tiden vägarbetet pågår.

Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Innehåll:

 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikanters beteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och avetablering av en vägarbetsplats

Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.

Boka utbildningen

  Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär.:

  Samtliga webb- och onlineutbildningar

  Till toppen