Avrop & Direktupphandlingar.

Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Lär dig när och hur du får direkt upphandla.

Beskrivning:

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Kurslängd: 1/2 dag
Pris: 2950 kr exkl. moms

Syfte:

Deltagaren ska få grundläggande kunskaper om direkthandlingar och avrop.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt formkrav.
  • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
  • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
  • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
  • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
  • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
  • Vad innebär en förhandsinsyn
  • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
  • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
  • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?

I priser ingår följande:

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen