Avrop & Direktupphandlingar.

Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Lär dig när och hur du får direkt upphandla.

Beskrivning:

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Kurslängd: 1/2 dag
Pris: 2950 kr exkl. moms

Syfte:

Deltagaren ska få grundläggande kunskaper om direkthandlingar och avrop.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt formkrav.
  • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
  • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
  • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
  • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
  • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
  • Vad innebär en förhandsinsyn
  • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
  • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
  • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?

I priser ingår följande:

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

OBS! Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen