BAS P/U 2 dagar

Kommande utbildningar

Lär dig hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras från planering och projektering till utförande

Pris:
Fysiskt Lärarledda 9400kr exkl. moms
Online Lärarledd 8400kr exkl. moms

Mer info: Stöd för arbetsmiljöutbildning | Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Frågor och svar: FAQ om stöd för arbetsmiljöutbildning | Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Beskrivning:
Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall fungera såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare m.fl.

Förkunskap: Ingen

Syftet med utbildningen är att:
Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. En viktig del av utbildningen är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP)

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • Arbetsplatsens utformning.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
  • Byggherre- och projekteringsansvar.
  • Ansvar byggarbetsmiljösamordnaren .
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Vår utbildning för BAS P och BAS U är godkänd av ID06, utbildningen kan efter slutförande registreras direkt på era ID06-kort.

I priset Fysisk utb. Ingår: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd utbildning.
I priset Online utb. Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Utrustning:
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, headset och hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen