ABC för Skyddsombud

Grundutbildning för skyddsombud

Just nu har vi inga aktuella kursdatum inplanerade men kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 7 900 kr exkl. moms

Beskrivning:

Detta är en grundutbildning för skyddsombud. Deltagarna skall få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera.

Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem anställda eller mer enligt Arbetsmiljölagen och fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Både arbetstagarna och arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombudet får en relevant utbildning för att kunna sköta sitt förtroendeuppdrag. Skyddsombud utses i normala fall av den lokala fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid avsaknad av kollektivavtal så kan arbetstagarna själva utse ett skyddsombud.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Efter utbildningen ska skyddsombudet kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Skyddskommitténs arbete och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna

Detta ingår: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt ett kursintyg efter genomförd grundutbildning för skyddsombud.

OBS! Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen