ABC För Skyddsombud

Kommande utbildningar

Umeå

2024-januari-31 - 08:30 - 2024-februari-1 - 16:30

Umeå

2024-mars-6 - 08:30 - 2024-mars-7 - 16:30

Utbildning för skyddsombud

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 8700 kr exkl. moms

Målgrupp: Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, roller och ansvar för att förstå sin roll i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen passar skyddsombud i alla branscher och är också lämplig för nya skyddsombud eller som repetition för erfarna skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Efter utbildningen ska skyddsombudet kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Skyddskommitténs arbete och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna

Detta ingår i fysiska kurser: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt ett kursintyg efter genomförd utbildning.

OBS! Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen