ABC För Skyddsombud

Kommande utbildningar

Utbildning för skyddsombud

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 8700 kr exkl. moms

Målgrupp: Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, roller och ansvar för att förstå sin roll i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen passar skyddsombud i alla branscher och är också lämplig för nya skyddsombud eller som repetition för erfarna skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Efter utbildningen ska skyddsombudet kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Skyddskommitténs arbete och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna

Detta ingår i fysiska kurser: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt ett kursintyg efter genomförd utbildning.

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen