Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Beskrivning: Lärarledd webbutbildning online

Målgrupp: Främst arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare samt skyddsombud. En OSA utbildning är också lämplig tör t.ex. HR- personal som behöver fördjupade kunskaper i området OSA
Kurslängd: 1 dagar
Pris: 4400 kr exkl. moms

Utbildningen ämnar ge deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Definiera vad är arbetsmiljö.
  • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).
  • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner.
  • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning.
  • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen.
  • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förkunskap – Vi rekommenderar en BAM eller SAM- utbildning som förkunskap men det är inget krav.

Ort – Videolänk ZOOM är standard/ alternativ Teams

Utrustning – Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö