SAM 1 dag lärarledd

Kommande utbildningar

Upptäck och åtgärda risker i tid

Beskrivning:

Målgrupp:
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur
föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete ska tolkas och hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras i organisationen.
Kurslängd: 1 dag
Pris: 4 800 kr exkl. moms

Innehåll:

  • Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • De krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • De olika rollerna och rollernas ansvar samt hur samverkan kan fungera i en organisation.
  • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen.
  • Samt hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i sitt dagliga arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen är företagsanpassad och vi arbetar med en grundläggande struktur för ett fungerande arbetsmiljöarbete under året.

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen