Svåra eller nödvändiga samtal

Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Lär dig olika former av samtal

Beskrivning:

Målgrupp: Chefer & Ledare
Pris: Vid Förfrågan

I utbildningen går vi igenom samtalssituationer som kan upplevas som jobbiga att ta med en medarbetare. Om du själv är förberedd på vad du vill så kan du lättare agera, genomföra och bemöta både dina och den andres reaktioner. Det är även viktigt att skilja på olika samtal som kan få arbetsrättsliga konsekvenser.

I kursen går vi igenom:

  • Olika former av samtal
  • Dokumentation
  • Sjukdom eller misskötsel
  • Konflikter och samarbetsproblem
  • När ska du som chef agera och ingripa
  • Förebyggande åtgärder

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen