Hantera och förebygg konfliker

Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Hantera och förebygg konflikter

Beskrivning:

Konflikter kan bli kostsamma och orsaka personliga och konsekvenser på arbetsplatsen. Lägre produktion, sämre kvalitet samt ökade personalomsättning och även sjukskrivningar är tyvärr vanliga konsekvenser.

Som företag bör du satsa på tydliga spelregler och skapa en arbetsplats med förutsättningar för gott samarbete och bra kommunikation. Ledare kan lära sig att tidigt se signaler och hantera konflikter. Utbildningen ger dig stöd att arbeta med förebyggande insatser samt få förståelse för konflikters eskalation. Vi lägger även grunden för att tidigt kunna ta tag i konflikter och arbeta med så kallad mini-medling. Arbetet utgår från Medlingscentrums kunskapssammanställning inom området.

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen