Förebygg / hantera diskriminering

Förebygg och hantera diskriminering/aktiva åtgärder

Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Beskrivning:

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.
Pris: Vid Förfrågan

Alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

I utbildningen går vi igenom hur du som arbetsgivare kan arbeta systematiskt, vad du är skyldiga att utreda, samt vilka åtgärder du behöver göra om du får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

OBS! Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen