Förebygg / hantera diskriminering

Kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Förebygg och hantera diskriminering/aktiva åtgärder

Beskrivning:

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.
Pris: Vid Förfrågan

Alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

I utbildningen går vi igenom hur du som arbetsgivare kan arbeta systematiskt, vad du är skyldiga att utreda, samt vilka åtgärder du behöver göra om du får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom Arbetsmiljö

Till toppen