EBR Kabelförläggning. Repetition

Kommande utbildningar

Online Lärarledd

augusti 27 - 08:00 - 16:00

EBR Kabelförläggning. Repetition

Pris: 4900kr ex moms i priset ingår avgift till energiföretagen.

För dig som arbetar som maskinförare eller anläggningsarbetare i anslutning till arbetsplats med kabelförläggning. Repetitionsutbildningen är på distans via datorn.

Kursinnehåll

EBR Kabelförläggning bygger på publikationerna ”Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21.1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Utbildningen vänder sig till den som arbetar med den särskilda verksamhetstypen kabelförläggning inom koncessionspliktiga nät. Det kan exempelvis vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och transportpersonal som är direkt inblandade i arbetet. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen EBR Kabelförläggning ska kursdeltagaren vara orienterad inom arbetsområdet på generell nivå.

Våra utbildare är mycket goda pedagoger med mångårig branscherfarenhet. Inför distansundervisning är det viktigt att du sitter vid en dator med stabil uppkoppling och använder headset och webbkamera.

En vecka innan kursen skickas kallelse ut med webblänk till distansrummet samt digitalt studiematerial, där får du även info om kursstart. Provet genomförs digitalt.

Ett par dagar innan kursstart registreras dina uppgifter på Energiföretagen/Wattityd, där har du en egen profil, Du kommer också få ett mejl från Energiföretagen/Wattityd med länk för att godkänna GDPR. I priset ingår avgift till Energiföretagen.

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; ”EBR Kabelförläggning” och EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete”. EBR Kabelförläggning är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete repeteras vart tredje år.

Till toppen