Fallskydd med Räddning

Kommande utbildningar

För dig som ska arbeta på en höjd över 2 meter

Pris: 3250kr exkl. moms

Arbete på höjd innebär ofta risker för olycksfall – faktum är att fallolyckor är byggbranchens vanligaste dödsorsak. Med en utbildning i fallskydd ökas deltagarens medvetenhet och med större kunskap kan man med enkla medel göra arbetsmiljön säkrare och tryggare.

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning till alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning. Såhär säger lagen:

”Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig information för varje aktuell personlig skyddsutrustning skall tillhandahållas och finnas tillgänglig inom företaget eller verksamheten.”
AFS 2001:3

Utbildningen hålls i specialbyggda lokaler där vi på ett effektivt sätt kan gå igenom teori och sedan göra de praktiska övningarna.

Vad lär man sig på kursen?
• Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
• Känna till olika typer av fallskydd
• Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
• Förstå falldämparens funktion
• Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
• Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
• Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
• Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Till toppen