Fallskydd / Säkerhet

För dig som ska arbeta på en höjd över 2 meter

Just nu har vi inga aktuella kursdatum inplanerade men kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Klicka här!

Beskrivning:

I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd.

Genom utbildningen får deltagarna lära sig grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Fallskydd räddar liv
  • Så används utrustning för fallskydd
  • När en olycka inträffar
  • Ta dig tid för att bedöma risker
  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Fallskyddssystem Förankring
  • Skötsel, Kontroll och Daglig tillsyn
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 och EU-direktivet 89/656/EEC

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom Brand / Säkerhet / HLR

Till toppen