Brandutbildning

  Brandutbildning.

  Innehåll:

  • Grundläggande brandkunskap
  • Ämnens egenskaper
  • Brandorsaker
  • Släckmedel
  • Släckmetoder
  • Åtgärder vid brand
  • släckning av vätskebrand- praktisk övning
  • Kväva brand på docka – praktisk övning
  • Lagen om skydd mot olyckor – LSO
  • Utrymningsvägar, återsamlingsplatser, brandcells gränser, checklistor

  skicka oss gärna en intresseanmälan via formuläret ovan.

  Kommande utbildningar

  Till toppen