Brandutbildning

Brandutbildning.

Innehåll:

 • Grundläggande brandkunskap
 • Ämnens egenskaper
 • Brandorsaker
 • Släckmedel
 • Släckmetoder
 • Åtgärder vid brand
 • släckning av vätskebrand- praktisk övning
 • Kväva brand på docka – praktisk övning
 • Lagen om skydd mot olyckor – LSO
 • Utrymningsvägar, återsamlingsplatser, brandcells gränser, checklistor

skicka oss gärna en intresseanmälan via formuläret nedan.

  Kommande utbildningar

  Till toppen