APV Steg 2.1

Kommande utbildningar

APV Steg 2.1 -Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon.

APV Steg 2.1 -Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon.

Pris: 2495kr ex moms
Anmälan är bindande ej avbokad plats debiteras.

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat.

Grund och för dig som ska köra TMA fordon eller förare av intermittent arbete.

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning. (TMA, monterat på eller draget av fordon)
  • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfället och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att tex leverera varor/ material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

  • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
  • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
  • Veta hur X5 Gul ljuspil eller pilar användas.
  • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå gos arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
  • Kunna kommunicera på Svenska med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande

I denna ingår repetition av APV steg 1. 1.1,1.2,1.3

Till toppen