APV Steg 2.2

Ansvaret för utmärkningen av vägarbetsplatser.

Kursbeskrivning:

Personal som utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal. Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

För vem:

Steg 2.2 är för dem som skall ansvara för utmärkningen av vägarbetsplatser; alltså både etablering och av etablering samt underhåll av skyltningen under tiden vägarbetet pågår. Den som har genomgått steg 2.2 får då även ansvara för eventuella vakter och lotsar samt tillfälliga trafikljus. Personal med steg 2-kompetens får leda och instruera personal med Steg 1-kompetens.

Förkunskap:

Kursen kräver kompetens enligt Steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3).

Utbildnings längd: 2 dagar

Kommande utbildningar

Samtliga utbildningar inom YKB / APV / ADR

Till toppen