Truck A och B TYA

Skaffa dig ett giltigt truckkort

Just nu har vi inga aktuella kursdatum inplanerade men kontakta oss för att lämna en intresseanmälan:

Beskrivning:

Om du ska arbeta som truckförare måste du ha ett giltigt truckkort. I denna grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser trafikbestämmelser truckens arbetssätt
  • Stabilitet och belastningsgränser truckens konstruktion
  • De vanligaste trucktyperna
  • Hantering av farligt gods säkerhetskontroll
  • Daglig tillsyn
  • Ergonomiskt arbetssätt
  • Material- och godshantering

Kommande utbildningar

Till toppen