Kommande utbildningar

För dig som är blivande Trafikansvarig i Åkeriverksamhet.

Pris: 4495kr exkl. moms i priset ingår studiematerial
Tillkommer pris för prov hos Trafikverket: 650kr

Beskrivning:
För dig som är blivande Trafikansvarig i Åkeriverksamhet.
Yrkesmässig Trafik får Endast bedrivas av den som har Trafiktillstånd.

Utbildningen behandlar / eller går igenom de Krav som Transportstyrelsen ställer. Det  som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot Godstransporter får du bland annat ansvar för Fordon, Dina Anställdas Arbetsförhållanden, Företagets Juridiska Agerande, Ekonomiska Resurser, Yrkeskunnande och den Affärsmässiga Ledningen. De krav som ställs Regleras av EU-direktiv, Yrkestrafiklagen, Yrkestrafikförordningen och Föreskrifter från Transportstyrelsen.

Innehåll:

  • Utstationeringsdirektivet och Arbetsrätt
  • NSAB 2015/Alltrans 2007/SDR
  • Juridik och Avtal
  • Ansvarsförsäkring och Företagsförsäkring
  • Fordonskalkylering
  • Arbetstid, Semester, Vägarbetstid