För dig som ska vara trafikansvarig i åkeriverksamhet.

Pris: 3995kr exkl. moms

Beskrivning: Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Utbildningen behandlar  de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande, ekonomiska resurser, yrkeskunnande samt den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen.

Innehåll:

  • Utstationeringsdirektivet och arbetsrätt
  • NSAB 2015/Alltrans 2007/SDR
  • Ansvarsförsäkring och företagsförsäkring
  • Fordonskalkylering
  • Arbetstid, semester, vägarbetstid

Kommande utbildningar

Egna godstransporter på väg

augusti 27 - 08:00 - 16:00