Genom förordningarna (2021:24, 2021:219 och 2021:598) om ändringar i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens får förare genomföra hela eller delar av fortbildningen på distans under perioden den 1 februari till och med den 31 december 2021.