Title: SÄKERHETSBRISTER HOS 7 AV 10 TRANSPORTFÖRETAG
Created: 2021-02-05 08:43:09
Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag- Arbetsmiljöverket Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Ungefär sju av tio kontrollerade transportföretag hade säkerhetsbrister i sina fordon. Det visar en nationell, myndighetsgemensam insats mot transportbranschen. Några resultat från insatsen, transportbranschen: Drygt 340 fordon och 440 personer kontrollerades i insatsen. Sammanlagt upptäckte myndigheterna nära 300 säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen. Flera brister kan finnas hos ett och samma fordon. Cirka sju av tio transportföretag hade brister i arbetsmiljön som leder till krav på åtgärder. Totalt kontrollerades fordon som tillhör minst 130 företag. Ett 80-tal sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs. Ett 40-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen utreds. Nio utländska förare saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Cirka 20 förare kunde inte visa den vilotidsbok som ska medföras vid vissa yrkesmässiga transporter eller hade fyllt i dem bristfälligt.
Author