Brandutbildning - Litiumjonbatterier


Målgrupp: För dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier i någon form.

Kurslängd:
Pris: 2200.00 exkl. momsSyfte: Få den kunskap som krävs för att jobba säkert och kunna agera rätt vid händelse av brand.

.

Innehåll: Historik bränder, Brandsäkerhet, Risker med batterier, Kunskap om litiumjon, Kunskap om brand, Hur du förhindrar brand, Vad du gör vid en brand.Teoriprov Vad säger lagen? När det gäller arbete med litiumjonbatterier finns det tre viktiga lagar att känna till. Lagen om brandskydd för byggnaden, arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om skydd mot olyckor. Utöver dessa tre lagar är den egna ambitionen ytterligare ett steg i att arbeta säkert med litiumjonbatterier då lagarna är den grundläggande säkerheten. Med den egna ambitionen går det att höja säkerheten ytterligare för att säkerhetsställa att arbetet med batterierna sker på säkrast möjliga sätt.


Kommande Kurser
Brandutbildning -Litiumjonbatterier


Datum: 2021-01-01
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online
Info: Boka och gör utb. När det passar dig. Hela året, alla dagar

Pris: 2200.00 exkl moms
Boka utbildning här