Fallskydd Webbutbildning säkerhet


Målgrupp: Alla som ska arbeta på höjd över 2m

Kurslängd:
Pris: 1895.00 exkl. momsFallskydd Teori – Webbutbildning (ca 3 - 6 timmar) beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet. I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd. Genom utbildningen får deltagarna lära sig grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar. Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: Fallskydd räddar liv, Så används utrustning för fallskydd, När en olycka inträffar, Ta dig tid för att bedöma risker,Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller, Fallskyddssystem Förankring, Skötsel, Kontroll, Daglig tillsyn, Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter. Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 och EU-direktivet 89/656/EEC
Kommande Kurser
Fallskydd Webbutbildning


Datum: 2021-01-01
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online
Info: Boka och gör utb. När det passar dig. Hela året, alla dagar

Pris: 1895.00 exkl moms
Boka utbildning här