Kran / Traversutbildning


Målgrupp: Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.

Kurslängd:
Pris: 2250.00 exkl. momsBeskrivning: Teori + Praktisk körning (Blendelearning) För kran- och traversförare, signalman, lastkopplare. Gäller följande krantyperna: Minikran, Traverskran, Portalkran, Halvportalkran, Konsolkran, Pelarsvängkran, Telfer. Utbildningen följer AFS 2006:6 samt SS -ISO 23853:2006

Just Nu Har Vi Inga Aktuella Kurser på det här området
Men Intresseanmäl gärna
Intresseanmäl