Säkralyft


Målgrupp: För dig som ska koppla last och lyfta tungt. Endast Teoretisk kurs.

Kurslängd:
Pris: 2050.00 exkl. momsEndast teoretisk Webbutbildning (ca 4-8 timmar, beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet) Inget praktiskt moment krävs. Säkra lyft för lastkopplare och signalering. Ej för körning av lyftanordning. Ett lyft kräver flera olika arbetsroller. Vid enklare lyft kan ibland en person utföra alla moment medan i vissa fall behövs flera personer. Vi går igenom de vanligaste delarna och redskapen du kommer att träffa på i ditt arbete med tunga lyft. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Deltagarna lär sig att hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt samt får en tydlig bild gällande lagar och föreskrifter som gäller vid lyft. Utbildning utformad enligt: AFS 2006:6 samt SS-ISO 23853:2006. Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: Grunderna i säkra lyft, De vanligaste lyftanordningarna, Val av lyftanordningar och utrustning, Risker vid lyft, Kontroll av utrustning, Dimensionering vid val av lyftredskap, Signalering, Belastningstabeller, Lyftvinklar, Ansvarsfördelning, Personlyft. Målgrupp: Kursen vänder sig till de personer som använder lyftanordningar som exempelvis travers, minikran, portalkran, halvportalkran, konsolkran, pelarsvängkran och väggsvängkran samt lättlastsystem (50 - 2000kg). Den vänder sig även till dig som transporterar, kopplar, dirigerar eller ger signaler till kranförare. Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.
Kommande Kurser
Säkralyft


Datum: 2021-01-01
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Online
Info: Endast teoretisk kurs inget praktisk moment krävs

Pris: 2050.00 exkl moms
Boka utbildning här