EBR Kabelförläggning Online


Målgrupp: Onlineutbildning. Alla som arbetar med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Exempelvis grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning

Kurslängd: 1dag
Pris: 4900.00 exkl. momsMål och syfte: Att deltagarna efter genomförd utbildning ska känna till lagar och regler som gäller för kabelläggning, samt ha en uppfattning om arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet. Kursen består av följande delar Följer Elnätsbranschens riktlinjer EBR, och går bland annat igenom relevanta förändringar i nya Elsäkerhetslagen, kravet på egenkontrollprogram samt EBR-rapporten för kabelförläggning i mark: KJ41. •Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter •EBR-krav på kompetens •Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning (ESA Schaktning vid och nära en starkströmskabel) •Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten • Kontrollera färdig ställning innan överlämning •Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41) •Egenkontroll Utbildningen avslutas med ett slutprov. Ingår i kursen: Material, certifikat och intyg. Certifikat/intyg Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdar Energiföretagen Sverige ett personligt certifikat till deltagaren.
Kommande Kurser
EBR Kabelförläggning Online


Datum: 2021-09-14
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Online
Info:

Pris: 4900.00 exkl moms
Boka utbildning här    

EBR Kabelförläggning Online


Datum: 2001-08-25
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Online
Info:

Pris: 4900.00 exkl moms
Boka utbildning här    

EBR Kabelförläggning Online


Datum: 2021-09-21
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Online
Info:

Pris: 4900.00 exkl moms
Boka utbildning här