Brandfarliga Arbeten


Målgrupp: För alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå

Kurslängd:
Pris: Vid Förfrågan

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Kommande Kurser
Brandfarliga Arbeten


Datum: 2021-09-28
Tid: 07:30 - 15:00
Plats: Distans
Info: För mer info kontakta någon av oss. Välkommen!

Pris: Vid Förfrågan

Boka utbildning här