ADR Tank repetition


Målgrupp: Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning

Kurslängd: 1 dag
Pris: Vid Förfrågan

För dig som transporterar farligt gods i Tankfordon, tankcontainer över 3 kubik, UN tankar , batterifordon över 1 kubik samt MEG- container. Våra utbildare har fullbehörighet till er tjänst Provet sker på Trafikverket. Förkunskap som krävs är -ADR grund

Kommande Kurser
ADR Tank repetition


Datum: 2021-10-28
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Vännäs
Info: 1dag undervisning den 28/10

Pris: Vid Förfrågan

Boka utbildning här