ADR Tank Grund


Målgrupp: Du som ska transportera farligt gods i tank, behöver då både grundutbildningen samt denna specialutbildning

Kurslängd: 2 dagar
Pris: Vid Förfrågan

För dig som transporterar farligt gods i Tankfordon, tankcontainer över 3 kubik, UN tankar , batterifordon över 1 kubik samt MEG- container. Våra utbildare har fullbehörighet till er tjänst Provet sker på Trafikverket

Kommande Kurser
ADR Tank Grund


Datum: 2021-10-27
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Vännäs
Info: ADR Tank 27, 28 / 10

Pris: Vid Förfrågan

Boka utbildning här