ADR Grund repetition


Målgrupp: Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning

Kurslängd: 2 dagar
Pris: Vid Förfrågan

Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. Du erhåller efter godkänt teoriprov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. Våra utbildare har fullbehörighet till er tjänst Provet sker på Trafikverket

Kommande Kurser
ADR Grund repition


Datum: 2021-09-27
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Distans
Info: 1 dag webbutbildning + 1 dag lärarledd undervisning dvs 27/9

Pris: Vid Förfrågan

Boka utbildning här    

ADR Grund repetition+web


Datum: 2021-10-26
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Vännäs
Info: 1 dag webbutb. + 1dag lärarledd undervisning dvs 26/ 10

Pris: Vid Förfrågan

Boka utbildning här