ADR Grund


Målgrupp: Förare som transporterar farligt gods oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

Kurslängd: 3 dagar
Pris: 0.00 exkl. moms


Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en grundutbildning. Du erhåller efter godkänt prov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. Våra utbildare har fullbehörighet till er tjänst. Provet sker på Trafikverket Ingen förkunskap krävs för denna utbidning.

Kommande Kurser
ADR Grund


Datum: 2021-10-25
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Vännäs
Info: 1 dag webbutb. 2dagar lärarledd undervisning dvs den 25 och 26:e Oktober

Pris: Vid Förfrågan

Boka utbildning här