ADR 1.3


Målgrupp: Yrkesgrupper som Lagerpersonal, Truckförare, Mottagare, Lastare och Lossare av Farligt Gods, Speditörer, Industri-och Produktionspersonal, samt Förare som Transporterar Farligt Gods som värdeberäknad mängd max 1000 poäng ( tex Lastbilsförare och Paketbilar, Utfärdar Godsdeklarationer, samt Spårbarhet av Farligt Avfall

Kurslängd: 4-6 timmar
Pris: Vid Förfrågan


Funktion specifikt anpassad lärarledd utbildning, avsedd för Inköpare, Personal som Packar och Iordningställer Sändningar. Personal som Deltar i Lastning, Lossning eller Transportplanering, samt Personal som Transporterar Farligt Gods, men INTE omfattas av Kravet på ADR-Intyg (ADR-Grund).

Just Nu Har Vi Inga Aktuella Kurser på det här området
Men Intresseanmäl gärna
Intresseanmäl