APV Arbete på väg 1.1 1.2 1.3


Målgrupp: Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare. Kompetenskrav.

Kurslängd:
Pris: 1995.00 exkl. moms


OBS! Just nu erbjuder vi endast Onlineutbildning pga Covid. Vänligen kika under våra Onlineutbildningar och boka en webblänk där..

Syfte: Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare inom byggande, underhåll eller drift. Enligt TRVK 2012:86 / TDOK 2018:0371. Obligatorisk för att utföra arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Gäller all personal och Giltig tillsammans med kompetensintyg från arbetsgivaren. .

.

Innehåll: Steg 1.1 Allmän grundkompetens Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon För framförande av väghållningsfordon och fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt transporter. Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten och liknande. Även för medarbetare till personal med steg 2-kompetens (lots, vakt etc.) Ersätter tidigare nivå 1 och 2.

.

.


Så här går det till: Du kommer efter bokning av denna kurs, få en länk till din mail på webbutbildningen. Det fina med webutbildning är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.


Kommande Kurser
APV 1.1 1.2 1.3


Datum: 2021-01-01
Tid: 00:00 - 23:59
Plats: Online
Info: Boka och gör utbildning, När det passar dig. Hela året, alla dagar!

Pris: 1995.00 exkl moms
Boka utbildning här